Beleidsplan 2015-2025

Op basis van onze Missie & Visie is er in de groepsraad druk gebrainstormd over hoe we met zijn allen Scouting Jan van Hoof nog leuker konden maken. Het resultaat hiervan is het beleidsplan voor 2015-2025. Dit beleidsstuk dient als richtlijn voor het dagelijks bestuur van de groepsvereniging Scouting Jan van Hoof. Aanpassingen aan en aanzienlijke afwijkingen van het beleidsplan zullen worden besproken in de groepsraad en zullen worden goedgekeurd door het algemeen bestuur.

Beleidsplan